Transport & Infrastruktur

Feskek?rka fish church Gothenburg and the Rosenlund canal

Ta dig fram smidigt i Göteborg

Alla som kört bil eller lastbil genom stora städer vet att det ganska snabbt kan bli långa köer av olika orsaker. Det kan vara en olycka eller något event som kan störa trafiken så att den stockar sig. En del städer har gjort för vana att sända ut via radionLäs mer

Göteborgs kollektivtrafik

Göteborgs kollektivtrafik

Det finns mycket att säga om Göteborgs kollektivtrafik. Rent strukturellt är kommunikationerna uppbyggda med hjälp av spårvagnar, bussar och båtar. Det finns även pendeltåg som kan ta dig utanför Göteborgs gränser och om du har fysiska besvär kan du ansöka om färdtjänst som också ingår i denna stads kollektivtrafik. SpårvagnslinjernaLäs mer

Göteborgs centralstation

Göteborgs centralstation

Göteborgs centralstation är knutpunkten inte bara för spårvägstrafiken i Göteborgs stad, utan för all spårburen kollektivtrafik i hela Västra Götalandsregionen. Till centralstationen går till exempel Göteborgs pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg till andra städer liksom ett flertal spårvagnar och bussar. Varje år passerar runt 27 miljoner resenärer Göteborgs centralstation, och varjeLäs mer

Tunga transporter i Göteborgs innerstad

Tunga transporter i Göteborgs innerstad

Att transportera tungt gods i Göteborgs innerstad kan ibland vara lättare sagt än gjort. Precis som många andra storstäder lider Göteborg av dålig luftkvalitet som en följd av i första hand utsläppen från alla fordon som trafikerar stadens gator. På grund av detta har Göteborgs stad infört en rad olikaLäs mer

Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt infördes i Stockholm den 1 augusti 2007. I Göteborg blev det en verklighet för innevånarna år 2013. Trängselskatt är en punktskatt som enligt makthavarna ger både pengar och miljövinster. Tre myndigheter, Trafikverket, Transportstyrelsen och Skatteverket samarbetar i frågan om trängselskatter. Trängselskatten är reglerad i lag, Lag (2004:629) om trängselskatt,Läs mer

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är och har sedan 400 år varit porten mot världen. Västerut över haven och österut mot huvudstaden, övriga Skandinavien, Baltikum, Finland och Ryssland. Göteborgs hamn är Sveriges och Skandinaviens största hamn.   Huvudman Det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB bedrev initialt verksamheten i hamnen. Numera bedrivs verksamheten avLäs mer

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Infrastruktur – Göteborg

Under åren 2010-2021 pågår ett gigantiskt infrastrukturprojekt i Göteborg. I Sverige satsas hela 482 miljarder svenska kronor på infrastrukturprojekt. I Göteborgsregionen satsas 61 miljarder kronor som ska finansiera Göteborgsregionens utveckling. Utav dessa 61 miljarder utgörs 44 miljarder av statliga medel, Göteborgs kommun står för resterande 17 miljarder. Dessa 17 miljarderLäs mer

gazeti