Göteborgs centralstation

Göteborgs centralstation är knutpunkten inte bara för spårvägstrafiken i Göteborgs stad, utan för all spårburen kollektivtrafik i hela Västra Götalandsregionen. Till centralstationen går till exempel Göteborgs pendeltåg, regionaltåg och fjärrtåg till andra städer liksom ett flertal spårvagnar och bussar. Varje år passerar runt 27 miljoner resenärer Göteborgs centralstation, och varje dag avgår runt 250 tåg, och ankommer ytterligare runt 250 tåg.

Göteborgs centralstation har en historia som är lika lång som järnvägstrafiken är i Sverige. Man byggde nämligen det första, provisoriska stationshuset i samband med att man byggde en av de allra första järnvägssträckorna i Sverige, Göteborg-Jonsered. Detta var den första sträckan på det som skulle bli järnvägsspår mellan Göteborg och Stockholm, som invigdes år 1856. Stationshuset byggdes mellan den gamla landsvägen och Göta älv, och till en början var sexton personer anställda vid den nybyggda stationen – stationschefen, överste Nils Ericson, en maskiningenjör, en tillförordnad bokförare, en biljettförsäljare, en tillförordnad konduktör, två ytterligare ingenjörer, en kamrer, en materialförvaltare, en ritare, två bokhållare, en vaktmästare, en kassör, ett juridiskt ombud och en läkare.1280px-Gothenburg_Central_Station

Stationshuset ritades av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd, som var chefsarkitekt för Statens Järnvägars arkitektkontor mellan 1855 och 1895. Han var med andra ord relativt ny i sin tjänst när stationshuset byggdes mellan 1856 och 1857. Sedan det ursprungliga stationshuset byggdes har dock Göteborgs centralstation växt, vilket till exempel märks tydligt då man jämför de två ursprungliga spår som gick in till stationen med de fem olika banor som finns idag. Idag är dock Edelsvärds verk, den äldre delen av stationshuset, ett byggnadsminne, och ingår i Göteborgs kommuns Bevaringsprogram 1975 och 1987.

I takt med att allt har datoriserats i vårt samhälle, har också kollektivtrafiken och tågtrafiken gjort det. Det märks bland annat på att man numera kan leta upp, betala för och få levererad en biljett nästan vart som helst i Sverige, helt på datorn, utan att någonsin röra vid en papperslapp eller tala med en levande person. Att ha väl fungerande IT-tjänster är med andra ord en förutsättning för alla företag i spårtrafiksbranschen. Om du skulle vilja utbilda dig i ITIL foundation eller något annat som bidrar till framgångsrika processer för IT-tjänster, kan du gå in på Addskills.se.

gazeti