Göteborgs hamn

Göteborgs hamn är och har sedan 400 år varit porten mot världen. Västerut över haven och österut mot huvudstaden, övriga Skandinavien, Baltikum, Finland och Ryssland. Göteborgs hamn är Sveriges och Skandinaviens största hamn.

 

Huvudman
Det kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB bedrev initialt verksamheten i hamnen. Numera bedrivs verksamheten av tre terminalbolag. Samtliga privata operatörer. Till dessa hör Gothenburg Car Terminal som drivs av det svenska logistikföretaget Logent, den danska AP Möller-Maersk bedriver verksamhet genom dotterbolaget APM Terminals som äger rätten till det kommunala Skandia Container Terminal sedan det såldes till dem på ett
25-årskontrakt. Vidare ingår i Älvsborgs Ro/Ro som drivs i ett samarbete mellan DFDS och belgiska Cobelfret. Tidigare var Maersk-koncernen Göteborgs Hamn AB:s största kund.

 

Monopolsits
Enligt media har Möller-Maersks tillsammans med APM Terminals, uppträtt som kunder och konkurrenter befarade före det att de övertog koncessionen att driva hamnverksamheten. Det vill säga man hänger sig till att bedriva verksamheten som ett monopol och man har chockhöjt avgifterna.Göteborgs hamn 11

 

Från feeder till direktsjöfart
Verksamheten i Göteborgs hamn har byggt på att godset har fraktats vis feeder, matartrafik på svenska. Man fraktar godset till olika kontinenthamnar som Hamburg, där det lastas om. Nu styrs verksamheten om till direktsjöfart. Något som påverkar de bolag som väljer att frakta sitt gods via Göteborg på ett negativt sätt. Istället för omkring 10-15 avgångar från Göteborg med feeder till ett direktanlöp i veckan. Av en tillfällighet råkar rederiet Maersk vara en dominant inom direktsjöfart globalt sett.

 

Kundtapp
Inte nog med att samtliga aktörer i Göteborgs hamn märkt av den sviktande konjunkturen. Genom APM Terminals agerande riskerar de nu att förlora kunderna till andra hamnar.

Stora Enso valt att minska de frakter som går från Göteborg. Mindre godsmängder från finska pappersbruk går direkt till andra hamnar. Stora Enso kan skeppa mer papper från Gävle. Man kan också frakta via godståg Antwerpen. För det fall man förlorar en kund som Stora Enso kan det bli ett dråpslag för Älvsborg Roro, som tar emot lastfartyg som är konstruerade för att fartygets last lätt ska kunna köras ombord och i land. Fartygen är utrustade med bogportar/visir och andra ramper i fartygets akter eller vid fartygets sidor.

gazeti