Trängselskatt i Göteborg

Trängselskatt infördes i Stockholm den 1 augusti 2007. I Göteborg blev det en verklighet för innevånarna år 2013.

Trängselskatt är en punktskatt som enligt makthavarna ger både pengar och miljövinster.

Tre myndigheter, Trafikverket, Transportstyrelsen och Skatteverket samarbetar i frågan om trängselskatter. Trängselskatten är reglerad i lag, Lag (2004:629) om trängselskatt, som är beslutad av Sveriges Riksdag.

 

Tre myndigheter med ansvar för trängselskatten
Ansvaret mellan de tre myndigheterna är fördelat enligt följande: Trafikverket har ansvar för driften av betalstationerna och underhåll av desamma. På Transportstyrelsens bord har ansvaret för hanteringen av passageinformationen hamnat. Transportstyrelsen är den myndighet som beslutar om trängselskatt och tilläggsavgift. Här ansvarar man även för att verkställa debitering och återbetalning av skatt och avgift. Det är också Transportstyrelsen som har hand om restföring av obetalda skulder. På Transportstyrelsen webbplats ges allmänheten möjlighet att få information om vad som gäller för trängselskatt eller kontakt med myndighetens kundtjänst. Skatteverket är den beslutande myndigheten och dit du vänder dig om du vill ompröva ett skattebeslut. Vilket man kan göra om man erhållit en betalningsavi som man anser inte stämmer.Trängselskatt i Göteborg 1

 

Skattskyldighet
Då trängselskatten är en punktskatt inträder skattskyldigheten den då en skattepliktig bil passerar en betalstation under de aviserade tider då trängselskatt ska betalas. Klicka på länken och läs mer om trängselskatt i Göteborg.

Skattskyldighet har den som ägare bilen vid tillfället då bilen passerar betalstationen som ska betala skatt. Obs! Det är den som är skattskyldig som även ansvarar för att skatten blir betald i rätt tid. Det gäller även i de fall vederbörande inte fått något inbetalningskort. För det fall trängselskatten ej inkommit i tid drabbas man av en tilläggsavgift om 500 kronor. Dessutom är man förbjuden att framföra sitt fordon om man har obetalda trängselskatter som uppgår till 5000 kronor eller mer.

 

Lagändringar sedan införandet
Sedan 1 januari 2015 har en del förändringar införts i lagen om trängselskatt. Till dessa hör att även utlandsregistrerade fordon ska betala trängselskatt. Uttaget av skatt kommer att fungera på samma sätt som för svenska fordon.

 

Undantag
Följande är undantagna trängselskatt: Utryckningsfordon, bilar som är registrerade på diplomater, bussar med en totalvikt av minst 14 ton samt EG-mobilkranar.

gazeti