Tunga transporter i Göteborgs innerstad

Att transportera tungt gods i Göteborgs innerstad kan ibland vara lättare sagt än gjort. Precis som många andra storstäder lider Göteborg av dålig luftkvalitet som en följd av i första hand utsläppen från alla fordon som trafikerar stadens gator. På grund av detta har Göteborgs stad infört en rad olika restriktioner för tunga fordon, tunga transporter och tunga lastbilar.

År 2012 lanserades till exempel ett pilotprojekt som man kallade för Stadsleveransen. Målet för projektet var att minska antalet transporter i Göteborg innerstad under dagtid. I innerstaden finns en mängd olika butiker som säljer en rad olika varor, och de måste alla få sina varor levererade till dörren. Dilemmat staden stod inför var alltså att man ville behålla mångfalden av butiker, men samtidigt minska antalet transporter betydligt, för att förbättra luften och minska bullernivån för invånarna. Detta löste man genom att en del av butikerna i innerstan kommer att få sina varor levererade till en central leveransmottagning. Därifrån kör sedan en elbil ut varorna till de olika butikerna, som alltså inte genererar några utsläpp och dessutom är tyst.truck-685890_640

För fraktföretag som ska navigera Göteborg på väg mot leveransadresser gäller det också att hålla koll på två andra typer av restriktioner. Den ena är miljözonen, det område i staden där luften är som värst och utsläppen alltså behöver kontrolleras som mest. Inom miljözonen ställs därför särskilda krav på att tunga lastbilar och bussar uppfyller vissa miljökrav.

Den andra restriktionen innebär att det på vissa gator i Göteborg dessutom är helt förbjudet för fordon som klassas som tung lastbil att köra. Tung lastbil är fordon som väger mer än 3,5 ton. Innan man ger sig ut på en leveransrunda gäller det med andra ord att känna till dessa gator.

Det går dock fortfarande att leverera tunga varor – det gäller bara att göra efterforskningar först, för att veta vilka regler som gäller. Om du till exempel köper ett bubbelbadkar, en vara som kräver ett större och tyngre fordon för leverans, och bor i Göteborg, kan det vara en bra idé att anlita ett professionellt transportbolag som är baserade i Göteborg, och således är vana vid de olika restriktionerna.

gazeti